BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG CẦN THƠ

ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH TRỰC TUYẾN

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH TRỰC TUYẾN

BẠN CHƯA CÓ MÃ SỐ BỆNH NHÂN

Trong trang đặt lịch khám cho phép đăng ký với bệnh nhân đã có MSBN và bệnh nhân chưa có MSBN.

1.
Chọn hình thức đăng ký
Vui lòng chọn "Đăng ký khám bệnh với bệnh nhân mới" như hình sau:

2.
Nhập thông tin đăng ký
Sau khi chọn "Đăng ký khám bệnh với bệnh nhân mới" hệ thống sẽ hiển thị phần nhập các thông tin bệnh nhân như sau:
Bạn vui lòng nhập các thông tin bắt buộc(*) sau:
 • Họ tên
 • Ngày sinh
 • Số điện thoại
 • Email
 • Tỉnh / Thành phố
 • Quận / Huyện
 • Phường / Xã
 • Địa chỉ
Sau khi nhập các thông tin đầy đủ bạn vui lòng chọn "Cập nhật & Tiếp tục" để chuyển đến form đăng ký khám bệnh.

3.
Chọn ngày khám bệnh và phòng khám.
Bệnh nhân chọn ngày và phòng khám như sau:

4.
Chọn slot giờ khám bệnh.
Sau khi chọn thông tin ngày khám và phòng khám hệ thống sẽ chuyển đến form chọn slot giờ khám bệnh như sau:

Lưu ý:
 • Slot giờ màu trắng: chưa có người đăng ký
 • Slot giờ màu xanh: slot giờ bạn đang chọn
 • Slot giờ màu đỏ: đã có người đăng ký
Sau khi đã chọn slot giờ bạn hãy kiểm tra lại thông tin đã đăng ký ở phía bên phải màn hình
Nếu muốn thay đỗi các thông tin vui lòng chọn "Quay lại".

Tiếp tục chọn "Xác nhận đặt lịch khám" để hoàn thành Đăng ký khám bệnh trực tuyến. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Đặt lịch khám thành công" và gửi email về cho bệnh nhân.


BẠN ĐÃ CÓ MÃ SỐ BỆNH NHÂN

Trong trang đặt lịch khám cho phép đăng ký với bệnh nhân đã có MSBN và bệnh nhân chưa có MSBN.

1.
Chọn hình thức đăng ký
Vui lòng chọn "Đăng ký khám bệnh với bệnh nhân mới" như hình sau:

2.
Nhập thông tin đăng ký
Sau khi chọn "Đăng ký khám bệnh với bệnh nhân mới" hệ thống sẽ hiển thị phần nhập các thông tin, bạn check chọn vào "Bệnh nhân đã có MSBN" và nhập thông tin MSBN vào ô tương ứng sau đó click chọn Kiểm tra
Bạn vui lòng nhập các thông tin bắt buộc(*) sau:
 • Họ tên
 • Ngày sinh
 • Số điện thoại
 • Email
 • Tỉnh / Thành phố
 • Quận / Huyện
 • Phường / Xã
 • Địa chỉ
Sau khi nhập các thông tin đầy đủ bạn vui lòng chọn "Cập nhật & Tiếp tục" để chuyển đến form đăng ký khám bệnh.

3.
Chọn ngày khám bệnh và phòng khám.
Bệnh nhân chọn ngày và phòng khám như sau:

4.
Chọn slot giờ khám bệnh.
Sau khi chọn thông tin ngày khám và phòng khám hệ thống sẽ chuyển đến form chọn slot giờ khám bệnh như sau:

Lưu ý:
 • Slot giờ màu trắng: chưa có người đăng ký
 • Slot giờ màu xanh: slot giờ bạn đang chọn
 • Slot giờ màu đỏ: đã có người đăng ký
Sau khi đã chọn slot giờ bạn hãy kiểm tra lại thông tin đã đăng ký ở phía bên phải màn hình
Nếu muốn thay đỗi các thông tin vui lòng chọn "Quay lại".

Tiếp tục chọn "Xác nhận đặt lịch khám" để hoàn thành Đăng ký khám bệnh trực tuyến. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Đặt lịch khám thành công" và gửi email về cho bệnh nhân.